איילת דן - אדוונס ביטוחים מציעה ביטוח עיסקי מושלם
אנו מציעים לשלב בביטוח העסק ביטוח STP - ביטוח מלאי החל מקנייתו כחומר גלם מספקים בחו"ל ו/או ספקים בארץ כולל אחסנות ועד מכירתו כמוצר מוגמר
ביטוח עסק
ביטוח תכולה
ביטוח מבנה
ביטוח חבות המוצר
ביטוח סחורה בהעברה
ביטוח צד ג'
ביטוח חבות מעבידים
ביטוח אובדן רווחים
ביטוח צי כלי רכב
ביטוח סחורה במחסני ביניים ובמחסנים חיצוניים

התקשרו עכשיו