ביטוח ימי , ביטוח יצוא ויבוא למטענים ומשלוחים בזמן ההובלה בים  באוויר וביבשה.
בעת שינוע מטען בים באויר ביבשה או באחסנה הסחורה חשופה מפני נזקים או אובדן ביטוח מטענים נועד לצמצם את הסיכונים לכם היצואנים והיבואנים.

הפוליסה הסנדרטית לביטוח ימי ואווירי מתבססת על סעיפי המכון מטענים משנת 1982 ,
סעיפים אלו עדיין קיימים רב סוגי הפוליסות בעולם,
שלושת סעיפי המכון העיקריים למטענים בים וביבשה הם A,B,C
למטענים באוויר קיימים סעיפי המכון AIR אשר דומים לסעיפי המכון מטענים A  בשינויים קלים, המתחייבים מאופי ההובלה האווירית
(באוויר לא קיים מצב של עליה על שרטון, חילוץ והצלה ועוד)
 
ב 1.1.2009 נכנסו לתוקף סעיפי המכון החדשים הכוללים שינויי מונחים מיושנים למונחים עדכניים יותר עם שיפורים לטובת המבוטח פוליסה  נוספת המתאימה ליצרנים ומשווקים הינה STP - STOCK THROUGHPUT POLICY  
פוליסה זו מציעה  ביטוח המוצר החל מרגע קנייתו כחומר גלם כולל בעת ההובלה, אחסון, בתהליך היצור ועד מכירתו ללקוח הסופי בכל העולם
פליסת STP הינה פוליסה מתאימה למפעל יצרני המתעסק ביצוא ויבוא מכיוון שנותן כיסוי ביטוחי מטריה החוסך  פוליסה ימית, סחורה בהעברה, ביטוח מלאי חומר גלם ותוצרת מוגמרת
 
הביטוח INSTITUTE CARGO CLAUSES A. CL- 252 מכסה אובדן או נזק פיסי למטען מפני "כל הסיכונים" למעט החריגים:
1. נזק בזדון של המבוטח
2. בלאי טבעי - פחת, בלאי, נזילה רגילה, אובדן משקל ונפח טבעיים
3. אריזה לקויה - אריזה בלתי מספקת או מתאימה וכן המכלה לקויה.
4. נזק טבוע - (INHERENT VICE) הנובע מטיב המוצר כגון פירות שהרקיבו או שוקולד שנמס וכד'
5. איחור- נזק פיזי או תוצאתי הנגרם לטובין עקב איחור מכל סיבה (כולל איחור עקב אירוע ימי )
6. נזק הנגרם עקב אי-כושר פירעון של המוביל (גם אם המבוטח לא ידע על מצבו הכספי של בעל האוניה)
7. נזקים רדיואקטיביים אטומים וגרעיניים, צבאיים או אחרים
8. אבדן, נזק או הוצאה הנובעים מאי-כשירות האוניה לשיט ובתנאי שהמבוטח ידע על כך
9. מלחמה, מלחמת אזרחים, מהפכה, התקוממות וכדומה
10. שביתות - אובדן, נזק שנגרמו ע"י שובתים, שביתות ומושבתים וכן טרור ומחבלים וגורמים עוינים ממניעים פוליטיים

חריגי מלחמה ושביתות מורחבים בדרך כלל בפרמיה נוספת ובתנאי חיתום שונים (קיימים סעיפי מכון מיוחדים לנושא זה),
וניתנים לביטול תוך 7 ימים ו- 48 שעות לגבי משלוחים מ/אל ארה"ב
הכיסוי הימי הרגיל ניתן לביטול תוך 30 יום בהודעה מוקדמת, הביטול הנ"ל לא יהיה בתוקף למשלוחים שיצאו לדרך
בתקופת הביטול וטרם הגיעו ליעדם הסופיהתקשרו עכשיו